Звукозаписна сесия в Zero Project Studio

Преди да пристъпите към работа в звукозаписното студио е важно да знаете не само какво искате, но и какво да очаквате. Как протича работният процес в Zero Project Studio и как става така, че вашата песен да звучи възможно най- добре?

Първата стъпка е да се срещнем предварително, за да се запознаем с вашите желания, а вие се запознавате с това, което ви предлагаме. На този етап ще трябва да уточним начина, по който ще протече конкретната работа. В Zero Project Studio плащате само за времето на записа, а не за предварителната техническата подготовка. Процедурите при звукозаписната сесия не са строго определени. В общия случай се започва с ритъм секцията, включваща барабани, перкусии, бас китара и др, a след това се преминава към останалите инструменти и вокалите.

Записаният материал трябва да бъде максимално прецизен, защото той е в основата на цялостния звук на продукцията.След като инструменталните и вокалните партии бъдат записани, песента трябва да се обработи. Първият процес, през който трябва да мине вашата песен, се нарича смесване. При него се цели постигане на оптимален звук както на отделните инструменти, така и на самата песен. Последният етап се нарича мастериране. Zero Project Studio ви съветва да не подценявате тази финална стъпка. Мастерирането е сложен процес, който определя финалния облик на продукцията.

И ето вашата песен звучи по най- добрия начи.

Не забравяйте да си вземете от тонрежисьора на Zero Project Studio всички инструментални и вокални писти, както и готовата песен в различни формати.

Звукозаписна сесия в Zero Project Studio

Recording session in Zero Project Studio

Before attempting to work in the recording studio is important to know not only what you want, but also what to expect. How we work in Zero Project Studio?

The first step is to meet in advance. We want to know your requirements and you need to know what we offer. At this point you will need to specify how the particular job will run. In Zero Project Studio you pay only for the time of recording, not for prior technical work, which is our job. Recording session procedures are not clearly defined. In general, starting with a rhythm section including drums, percussion, bass guitar, etc., then passes to the other instruments and vocals.

The recorded material should be as precise as possible. Then the song has to go through mixing and mastering processes. The first step mixing aims to achieve optimal sound both individual instruments and the song itself. The last step is called mastering. Zero Project Studio encourages you not to underestimate this process. Mastering is a complex procedure that determines the final sound. And your song is ready.

Do not forget to pick up from a sound engineer in Zero Project Studio all instrumental and vocal tracks.